SITE.RU

Кафедра Детской хирургии,
травматологии,анестезиалогии и реанимации.
» » 9-май - «Еслеў ҳәм қәдирлеў» күни «ИНСАН ӘЗИЙЗ – ЕСЛЕЎ МУҚАДДЕС!»

9-май - «Еслеў ҳәм қәдирлеў» күни «ИНСАН ӘЗИЙЗ – ЕСЛЕЎ МУҚАДДЕС!»

9may
 
     2016 жыл 8-майда ТПМИ Нөкис филиалы жәмааты, профессор-оқытыўщылары, белсенди талаба жаслар филиал директоры  О.А.Атаниязова басшылығында «Улыўма халықлық байрамы – Еслеў ҳәм қәдирлеў күни» байрамы мүнәсибети менен пайтахымыздағы «Ҳәсиретли  ана» естелигине гүлшеңберлер қойыў салтанатлы мәресимине қатнасты.

Филиалдың барлық факультетлеринде ҳәм талабалар турар жайында  жаслар шөлкеми,  ақсақалалар кеңеси менен биргеликте 1941-1945 жыллар урыс қатнасыўшылары ҳәм фронт артында хызмет еткен келиў имканиятына ийе болған  ҳүрметли ўатанласларымыз қатнасында "«Инсан әзийз – еслеў муқаддес!»  атамасында  «Қәдирлеў» айлығын өткерилмекте.

    6-майдан баслап филиалдың барлық факультетлери ҳәм кафедраларында  студентлер ҳәм клиник ординаторлары ушын  «Ахборот саатлары»нда 1941-1945 жыллар урыс қатнасыўшылары ҳәм фронт артында хызметте болған ҳүрметли ўатанласларымыздың хызметлери, тынышлықтың ең уллы кәдрият екенлиги хаққында  "Тынышлық саатларын” өткерилди.

Бизге тынышлық ҳәм аманлық керек»,  «Өзбекистан Республикасының екинши дүньяжүзилик урыста фашизм үстинен жеңиске ерисиўге қосқан үлеси»  темаларында кураторлар өз топарларында  сәўбетлесиўлер  өткерип үгит-нәсиятлаў жумыслары жүргизилди.

Факультетлер кәсиплик аўқамы менен биргеликте, кафедралар «Камолот» жетекшилери,  талаба жаслардан ибарат топарлар менен биргеликте «Сиз Ўатан ҳүрметиндесиз!»  сүрени астында жалғыз баслы, өзгелер жәрдемине мүтәж кекселер, урыс қатнасыўшылары, хүметли ветеран аталарымыз Абдуллаев Нурылла, Понаценко Николай, Реймов Зарипбай, Сапаров Балтабай, Тажибаев Назарбайлардың,    фронт артында хызмет еткен жерлеслеримиз Есемуратова Гулайша, Айтмуратов Ережеп, Примбетова Д., Елена Григорьевна Семенова, Ким Антониналардың   шаңарақларына барып, олар жағдайынан хабар алынып  саўғалар, ҳәр тәреплеме жәрдемлер көрсетилди.

    «Тарийхсыз келешек болмайды», солай екен, талаба-жасларды  Ўатанға мухаббат, өз тарийхына,  өтмишине ҳүрмет руўхында тәрбиялаўдай әдиўли ўазыйпаны орынлаў мақсетинде муқаддес орынларда, «Хәсиретли ана майданы»нда, «Кураллы күшлер музейи»нде, үлке таныў музейлеринде экскурсиялар шөлкемлестирилди.

Филиалымыздың 150 талабалары «Шорша баба» қабиристанында абаданластырыдай саўаплы ислерге  белсене қатнасты. 

9may2
 
9may3
Метки:
Кто онлайн?
Вывод списка посетителей.
banner 240x200px

Популярное

Оценивание сайт

Сайтимизга бахо беринг [?]

Энг яхши сайт
Яхши
Яхши... лекин ...
Қоникарли
Ямон